Tele-Law Details of CSC/VLE(Village Level Entrepreneur)
 
SNO VLE NAME DISTRICT BLOCK GRAM PANCHAYAT
1 Amit Kumar Chamba SALUNI BHALEI
2 Surinder Solan KUNIHAR DHUNDHAN
3 Shamsher Singh Chamba CHAMBA PRAHNVI
4 Amit Minhas Kangra BHAWARNA KOTHI PAHARA
5 RAJ KUMAR Chamba TISA TISSA-I
6 Santosh Kumar Chamba SALUNI SALWAN
7 Mohit Thakur Solan SOLAN JAUNAJI
8 Ranjan Verma Solan KANDAGHAT WAKNA
9 SANDEEP KUMAR Chamba BHATTIYAT DHULARA
10 Yash Kumar Chamba TISA KOHAL
11 DEVENDER SINGH Shimla BASANTPUR CHEBRI
12 Subhash Kumar Chamba BHARMOUR CHANHOTA
13 Praveen Kumar Chamba MEHLA GAGLA
14 Leela Dhar Kullu BANJAR SUCHEHAN
15 PAWAN KUMAR Kullu NAGGAR KATRAIN
16 Vinod Kumar Kangra RAIT DOHAB
17 Ram kishan sahu Kangra INDORA KURSAN
18 Tej Singh Chamba SALUNI HIMGIRI
19 Sunil Kumar Kangra LAMBAGAON BARDAM
20 Dhan Dev Kullu BANJAR KOTLA